Hot cross buns voor de paasbrunch

‘Hot cross buns, hot cross buns, one a penny, two a penny, hot cross buns!’ dit Engelse liedje kon ik al eerder zingen dan dat …